top of page

אני כוריאוגרף עצמאי, אמן חזותי וחוקר של היסטוריה ותיאוריה של המחול, המתגורר בירושלים. מתוך עבודה חוצת פרקטיקות כוריאוגרפיות ודיסציפלינות אקדמיות, המחקר התרבותי שלי הוליד טקסטים, יצירות כוריאוגרפיות, הרצאות, סדנאות ויצירות אמנות חזותיות.

השכלה:

2023 לימודי המשך ורזידנסי במחקר אמנות במחלקה החדשה, בית הספר לתיאטרון חזותי, ירושלים

2020-2022 תואר שני בלימודי תרבות, האוניברסיטה העברית בירושלים

2017-2020 תואר ראשון בהיסטוריה ובתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב

עבודות פרפורמטיביות:

2023 פאראסקס, כנס פרפורמנס 11, בית הספר לתיאטרון חזותי

2022 רגל גנובה, מגרש03 בתיאטרון המרצ2

2022 איך להשאיל את הגוף: סדנה פרפורמטיבית בשלושה מהלכים, גלריה עזריאלי, בתערוכה "שיעורים חיים", באוצרות טלי קיים ורוני רביב

2021 אנסתזיה, או: שנת-שמיטה, פסטיבל אינטימדאנס, תיאטרון תמונע

עבודות חזותיות:

2023 העין בתמונה עיוורת: מסה מוקרנת, מרכז לאמנות ומחקר מעמותה (ב"OWL Lab", באוצרות קבוצת סלה-מנקה)

2022 הדיורמה האנסתטית, גלריה עזריאלי, בתערוכה "שיעורים חיים", באוצרות טלי קיים ורוני רביב

bottom of page