top of page

העין בדימוי עיוורת

Eyeimage8

בהופעות השקופיות בזו אחר זו, המסה עוקבת אחר רפלקסיה על מבט חסר ראייה, כדי להצביע על כך שכל דימוי של עין הוא עיוור, כלומר, שעיניים אורגניות מתעוורות בתהליך של הפיכתן לדימוי. התובנה הזו מגולמת גם באופן שבו השקופיות מטופלות מבחינה חומרית: הן חתוכות, מנוקבות, מגורדות ושרופות, כצורה של וידוי המתת יכולות החישה של העיניים המצויות בהן

העין בדימוי עיוורת: מסה מוקרנת היא מיצב המורכב מהקרנה של 80 שקופיות ומתחנת עבודה. המסה מציגה במילים ובדימויים ניתוח עין שצפיתי בו בקורס קליני בהרדמה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית. בניתוח הזה, העין המנותחת צולמה והוקרנה על מוניטור גדול ממדים, מה שיצר תמונה מחרידה של עין ענקית הצופה על עצמה מתנתחת. המראה הזה גילם באופן מבעית דבר שלאקאן קורא לו הפיצול בין העין למבט.

העבודה נוצרה במסגרת הרזידנסי Owl Lab והוצגה במרכז מעמותה לאמנות ומחקר.​

תצלומים: אור מונק

ינואר 2023

bottom of page