top of page

איך להשאיל את הגוף

הסדנה איך להשאיל את הגוף: פעולה פרפורמטיבית בשלושה מהלכים התקיימה כחלק מהתערוכה "שיעורים חיים" בגלריה עזריאלי, ירושלים, שאצרו טלי קיים ורוני רביב. בהשראת טקסט תלמודי (ברכות נ"ז ע"ב) ואובייקט שהצבתי בגלריה, דנו בפרקטיקה בכוריאוגרפית של היות-ניתן-להנעה והיות-מוכן להנעה של אחר.

העבודה נוצרה במסגרת הרזידנסי The Owl Lab, ביוזמת המרכז לחקר האמנות ממותה, ירושלים והחוג לתולדות התיאטרון באוניברסיטה העברית.

צילום: נועה שמחיוף שחף

התצלומים באדיבות גלריה עזריאלי

נובמבר 2022

bottom of page