top of page

פאראסקס: פורנו-פתולוגיות ארכיאו-כוריאוגרפיות

Parasex me here, make thick my blood!

(פאראפראזה, מקבת, מערכה 1, תמונה 5)

PARASEX. photo by Amit Man

בהשראת הגנטיקאי האיטלקי גווידו פונטקורבו, שטבע את המונח 'פאראסקסואליות' לתיאור יכולתן של פטריות להתרבות מעצמן, אני משתמש בגופי כמצע להקרנה, כדי לגלות בגוף הביולוגי והמדומה שלי אחרות שאוכל להתרבות עמה. מתוך העירוב של הגוף עם דימויי אולטרסאונד של איבריי הפנימיים, עם איורים אנטומיים ועם תמונתו של "טורסו ארכאי" מפורסם, הגוף הופך לנקודת המפגש של שלושה שדות שבהם הגוף הופך לדימוי: רפואה, פורנוגרפיה וכוריאוגרפיה.​

פאראסקס: פורנו-פתולוגיות ארכיאו-כוריאוגרפיות היא עבודה פרפורמטיבית שהוצגה בכנס פרפורמנס 11 בבית הספר לתיאטרון חזותי. המסמן 'פאראסקס' מונח בעבודה כחידה לשונית: מה שוכן בצד הסקס? לצורך החקירה, הקהל מושב בגובה וניתן לו טקסט שמלווה את ההופעה. מזווית ההתבוננות והקריאה העילית הזו, הפוטנציאל המושגי של 'פאראסקס' מתגלה כצבר פאראמטרים פאראדיגמטיים, חפצי-עזר פאראזיטיים והיפעלויות פארא-מדיקליות.

העבודה פותחה במחלקה החדשה, תוכנית לימודים ורזידנסי במחקר אמנות בבית הספר לתיאטרון חזותי, ירושלים.

 

ליווי אמנותי: הילה כהן-שניידרמן

וידאו לפרפורמנס ותיעוד וידאו: חנן אופנר

דימוי למעלה: עמית מן

bottom of page