top of page

רגל גנובה

רגל גנובה היא הרצאה קצרה בתולדות האמנות, שמבוצעת ככוריאוגרפיה לרגל תותבת. בהשראת ציור הפרדלה של הצייר הרנסנסי פרה אנג'ליקו The Healing of St. Justinain, אני עורך ניסויים בסיפוח טריטוריות אורגניות ובהשתלה של רקמות שמתעוררות חיים.

העבודה נוצרה בסיוע בית יעל לכוריאוגרפים עצמאיים, ירושלים ועלתה באירוע מגרש03 בתיאטרון המרץ2, תל אביב.

 

צילום: עמוס בריל

 

אוקטובר 2022

7. Fra Angelico - The Healing of Justinian.jpg
bottom of page